Revisor

Ydelser for klienter, hvad kan vi tilbyde ?


Klienter
Der lægges vægt på et aktivt samarbejde klient/revisor, idet revisionsfirmaet ikke er større, end at revisor altid kan nås.

Rationel Revision kan med fordel bruges til
Udarbejdelse af årsrapport for anpartsselskaber, der ikke skal have revision.

Regnskabsudarbejdelse udfra klientens bogføring og i samarbejde med klienten. Vi udarbejder også selvangivelsen for firmaet og for klienten personligt.

Bogføring efter bilag, opgørelse af moms eller lønsum med efterfølgende regnskab.

Rådgivning ved etablering, udvidelse, investeringer osv.

Føring og bistand ved skattesager.

Vort mål er
Klienten skal have et korrekt regnskab inden for lovgivningens rammer.

Vi arbejder langsigtet, således at skatten på sigt bliver minimal, og forrentningen af værdier optimal.